Geen complot, het is echt! – Evangelie-Gemeente – De Pionier

Evangelie Gemeente De Pionier

Geen complot, het is echt!

Adrie Peereboom - zondag, 7 juni 2020

Wie weet nog niet wat complottheorieën zijn? Die brengen allerlei gebeurtenissen en mensen met elkaar in verband om een complot uit te voeren waar ze veel voordeel uit kunnen halen. Het zijn theorieën en meestal ontbreekt elk bewijs. Ze bestaan al eeuwen en vroeger waren het steevast de Joden die daarvan beschuldigd werden. Gek toch dat er nooit één theorie waar bleek te zijn! En dat verandert niet. Wie heeft of hebben er nou baat bij de coronapandemie? Wij mensen, ondanks al onze kennis en mogelijkheden, konden het niet voorkomen. Er was gewaarschuwd, maar wie luisterde er? In de Bijbel staan duidelijke waarschuwingen dat er op het eind van de tijden besmettelijke ziektes zullen uitbreken. ‘Ja, en?’ God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle mensen dat zij zich moeten bekeren, en wel omdat Hij een dag vastgesteld heeft, waarop Hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een Man Die Hij daartoe aangesteld heeft. Daarvan heeft Hij aan allen het bewijs geleverd door Hem uit de doden te doen opstaan. Telt een gewaarschuwd mens niet voor twee?