Hoezo vrede met God? – Evangelie-Gemeente – De Pionier

Evangelie Gemeente De Pionier

Hoezo vrede met God?

Adrie Peereboom - zaterdag, 13 juni 2020

Vrede met God hebben, wat is dat? Ach, als je denkt dat God een bedenksel is, is vrede met Hem ook onzin. Maar wat een ramp als je na je overlijden er achter komt dat God er wél is en je ter verantwoording roept! Dan is er geen vrede tussen jou en de Heer God. Toch, als je wel in Gods bestaan gelooft, wil dat nog niet zeggen dat je Hem onder ogen kunt komen. In de Bijbel, dé bron van kennis over God, lees je herhaaldelijk dat wie serieus in Gods Zoon Jezus gelooft, eeuwig leven ontvangt en vrede met God vindt.

Want wat is het grote probleem waar iedereen mee te maken heeft als het God betreft? Dat probleem zijn onze zonden, onze hartgrondige afkeer om ons te buigen en te gehoorzamen aan Hem. Zeggen dat je in God gelooft, maar intussen je eigen gang gaan, daar kijkt God doorheen. Vrede met God is misschien wel het allerkostbaarste dat je op aarde kunt vinden. Dat ontvang je door het geloof van Jezus Christus en kan niets en niemand je daarna ooit meer afnemen!