Maak God blij! – Evangelie-Gemeente – De Pionier

Evangelie Gemeente De Pionier

Maak God blij!

Adrie Peereboom - zaterdag, 20 juni 2020

Moet God blij zijn dat je in Hem gelooft? Misschien zijn er nepgoden die een gat in de lucht springen als iemand hun sprookjes gelooft? Er is echter maar één God: de Schepper van hemel en aarde en Hij is de Eeuwige. En Hij is niet toevallig ook jouw en mijn Maker omdat Hij ons wilde! Uit Hem komen wij voort en niet uit een onvoorstelbaar klein toeval dat toevallig ook nog plaatsvond en ook nog eens een paar miljard keer! ‘Maar als wij dan uit God voortkomen, mogen we niet denken dat het goddelijke gelijk is aan een beeld van goud of zilver of steen, het werk van een ambachtsman, door mensen bedacht. God slaat echter geen acht op de tijd waarin men Hem niet kende, maar roept nu overal de mensen op om een nieuw leven te beginnen,’ Inderdaad als we een nieuw leven beginnen, vanuit het geloof in God en Gods Zoon, dan maakt dat God blij! Aan de andere kant bedroeven we Hem door bewust niet te willen geloven. Dan blijft Hij boos op ons, blijft de dood voor altijd heersen over ons als straf voor onze zonden.