Waarheid of beleving? – Evangelie-Gemeente – De Pionier

Evangelie Gemeente De Pionier

Waarheid of beleving?

Adrie Peereboom - zaterdag, 18 juli 2020

Historisch onderzoek toonde aan dat Duitse generaals al in 1943 beseften de oorlog te gaan verliezen van de geallieerden. Dat was de waarheid. Bij Hitler hoefden ze daar niet mee aan te komen en voor West-Europa moest toen het ergste nog komen! De mensen beleefden in ’43 bepaald niet het naderende einde van de oorlog. Het verschil tussen waarheid en beleving kennen we allemaal. Besmettelijk zijn voor anderen omdat je Covid-19 hebt, maar zelf ben je nauwelijks ziek. Beleving is vaak een gevoelskwestie en waarheid hoef je helemaal niet als zodanig te ervaren. Dat Jezus Christus voor iedereen in principe de straf voor zijn zonde onderging aan het kruis, is de waarheid. Maar wie beleeft dat ook zo? Wie heeft ondervonden dat God gebeden verhoort omdat je in Jezus Christus gelooft? In de Bijbel lees je dat Jezus alle macht in hemel en op aarde heeft, dat is de waarheid. Toch beleven we dat allemaal heel anders en lijkt de wereld geregeerd te worden door duistere machten, door samenspannende criminelen, onbekende virussen en onbeheersbare natuurkrachten. Jezus Christus is de Waarheid, geloof je Hem?