God pleasen? – Evangelie-Gemeente – De Pionier

Evangelie Gemeente De Pionier

God pleasen?

Adrie Peereboom - zaterdag, 25 juli 2020

Kun je God pleasen of, in gewoon Nederlands, behagen? Misschien krijg je dan gedaan wat je wilt. Die gedachte vind je in de meeste religies en hoewel de antwoorden enorm verschillen, het kost altijd heel wat moeite! Op het eerste gezicht lijkt ook de Bijbel dit te leren: gehoorzaam Gods geboden. Maar kijk je nauwkeuriger dan zie je dat er absoluut niemand ooit in staat is van nature te doen wat God graag wilt. Op één Persoon na. Maar die andere religies dan? Het bijbelse antwoord is dat Gods tegenstander, de satan, op allerlei manieren mensen bedriegt, verleidt en op een dwaalspoor zet, wat betreft het geloof in God en hoe je Hem kunt leren kennen en behagen. Alleen iemand die rechtvaardig is en volmaakt, kan in Gods nabijheid komen. Die Ene, dat is Jezus Christus. En het onbegrijpelijke is dat God Jezus’ rechtvaardigheid en volmaaktheid van toepassing verklaart op iedereen die in Hem gelooft. En dat behaagt God, méér dan wat dan ook. Is dat te simpel, te makkelijk, dwaas of raar? Er is geen andere weg naar God dan Jezus Christus!