Licht voor de toekomst! – Evangelie-Gemeente – De Pionier

Evangelie Gemeente De Pionier

Licht voor de toekomst!

Adrie Peereboom - zondag, 2 augustus 2020

Met name in de Verenigde Staten vind je mensen die zeggen te zijn voorbereid op het overleven van rampen, ‘preppers’ heten ze. Of ze ook ontkomen aan Covid-19 weet ik niet. In de onzekere en turbulente tijd waarin we leven, is nadenken over de toekomst begrijpelijk. Maar om nou een schuilkelder in je tuin te bouwen? Wat is wijsheid? Ja, wat is de toekomst eigenlijk? Wie het weet, mag het zeggen. In de Bijbel kun je in Psalm 119 vers 105 dit advies vinden: ‘Uw Woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad.’ ‘Uw Woord’ betekent ‘in de Bijbel’, dat is Gods Woord én dat is Jezus Christus! De Bijbel kan ons dus wijsheid geven hoe we in deze tijd verder kunnen. Ja, ook al zijn deze woorden zo’n 3000 jaar oud! Want God die David hiertoe inspireerde, kent de toekomst en heeft haar onder controle. En dus kan de Heer God ons de wijsheid geven om onze weg daarin te vinden, met Hem. Dat is namelijk essentieel: buiten Jezus Christus is het donker en wordt het nog veel erger.