God faalde niet, wij! – Evangelie-Gemeente – De Pionier

Evangelie Gemeente De Pionier

God faalde niet, wij!

Adrie Peereboom - zaterdag, 12 september 2020

We doen een gedachtenexperiment. Stel nu eens dat de Heer God de wereld en alles daarop en omheen geschapen heeft, hoe zou dat er dan uitzien? Zou dat volmaakt zijn, zonder gebreken en schitterend? De Bijbel stelt dat God volmaakt is, buitengewoon creatief en wijs. ‘Want in zes dagen heeft de HEER de hemel en de aarde gemaakt en de zee met alles wat er leeft.’ Kijk je om je heen dan is de wereld alles behalve volmaakt. Is dat een bewijs dat God niet aan het begin stond? Let op, dit staat er ook: ‘God keek naar alles wat Hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was.’ Als God de Schepper is en alles zeer goed maakte, dan moet er wat gebeurd zijn! De eerste twee mensen, Adam en Eva, hadden de vrijheid om tegen God in te gaan en deden dat ook. Daarmee verbraken zij de harmonie en de vrede met God en dat veroorzaakte onheil en de dood. God faalde niet, wij mensen! Alleen door het geloof in Jezus Christus kunnen we weer vrede met God krijgen. Hij herstelt alles op een Dag!