Een gewaarschuwd mens …. – Evangelie-Gemeente – De Pionier

Evangelie Gemeente De Pionier

Een gewaarschuwd mens ….

Adrie Peereboom - zondag, 20 september 2020

In de Bijbel vind je de geschiedenis van de zondvloed. Een onvoorstelbare ramp waarbij de hele wereld onder water verdween en nagenoeg al het leven werd vernietigd. Eén gezin, dat van Noach, ontkwam en overleefde omdat zij door God gewaarschuwd waren en een enorme boot, de ark, hadden gebouwd voor zichzelf en allerlei dieren. Want de zondvloed was een regelrechte straf van God voor de wetteloosheid en immoraliteit van de mensen. Noach waarschuwde voor wat er ging komen, maar niemand luisterde. Op de vraag van Jezus’ leerlingen wanneer Hij terug zou komen, gaf Hij onder andere als antwoord dat het zou zijn als in Noachs tijd. ‘Want zoals men in de dagen voor de vloed alleen maar bezig was met eten en drinken, met trouwen en uithuwelijken, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, en zoals men niet wist dat de vloed zou komen, totdat die kwam en iedereen wegnam, zo zal het ook zijn wanneer de Mensenzoon komt.’ Wie verwacht tegenwoordig nog dat Jezus terugkomt? Wie merkt de groeiende immoraliteit en wetteloosheid op? Noach werd niet geloofd toen hij waarschuwde, geloven we de Heer Jezus?