Geestelijk verhongeren? – Evangelie-Gemeente – De Pionier

Evangelie Gemeente De Pionier

Geestelijk verhongeren?

Adrie Peereboom - zaterdag, 7 november 2020

Weinig mensen snappen waarom kerken een soort status aparte hebben in veel landen waaronder bij ons. De historische achtergrond doet er nu even niet toe, maar dit woord van de Heer Jezus maakt het wel duidelijk: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.” Wij zijn méér dan slechts vlees en bloed, totaal anders dan een hoogontwikkeld beest. We zijn geschapen als evenbeeld van God en God is geen schepsel. Hij gaf ons een lichaam en daarin wonen wij. Ons lichaam heeft voedsel nodig, maar ook onze menselijk geest. Geestelijk voedsel is gewoon brood niet, geestelijke voedsel is wat God door de Bijbel, direct of indirect tegen ons zegt. En wat Hij zegt, heeft altijd te maken met de Heer Jezus, Hij wordt het Levende Woord van God genoemd. In een land met een atheïstisch doctrine, ontstaat een (ondergrondse) christelijke kerk. Het platte, op materie en bezit gerichte leven voldoet niet, het laat de geest van de mens verhongeren. Waarmee wordt jouw geest gevoed? Lees en hoor wat Jezus zegt!