Doet God het? – Evangelie-Gemeente – De Pionier

Evangelie Gemeente De Pionier

Doet God het?

Adrie Peereboom - zaterdag, 28 november 2020

Het is al eeuwenlang een discussiepunt, ook nu. De vraag of je Gods hand kunt zien in de geschiedenis en in huidige gebeurtenissen.  Als je gelooft dat God bestaat, heeft Hij dan bemoeienis met de wereld of blijft Hij onverschillig op onmetelijke afstand? Het antwoord moeten we in de Bijbel zoeken, dat is Gods boek voor ons. Daarin staat dit: ‘Ik weet dat alles wat God doet, voor eeuwig blijft; niets is eraan toe te voegen, niets ervan af te doen, en God doet het opdat men vreest voor Zijn aangezicht.’ Dus is God niet op afstand maar bij ons betrokken. En wel met een duidelijk doel: dat wij Hem gaan vrezen, dat wil zeggen gaan eren en aanbidden vanuit diep ontzag voor Hem. Niet uit angst, niet afgedwongen maar uit liefde. Dat zie je helemaal aan Jezus Christus. Hij gaf Zichzelf op verzoek van God om in onze plaats de straf voor onze zonden te ondergaan. Dat was overduidelijk Gods belangrijkste ingrijpen tot nu toe in onze geschiedenis. Zou de Heer ook in deze tijd onze aandacht kunnen vragen voor wie Hij is?