Controle of vertrouwen? – Evangelie-Gemeente – De Pionier

Evangelie Gemeente De Pionier

Controle of vertrouwen?

Adrie Peereboom - zondag, 27 december 2020

Hoe anders eindigt dit jaar dan dat het begonnen was! 1 januari j.l. was de Brexit officieel een feit maar nog niet geregeld en verder leek er geen vuiltje aan de lucht. Het Covid-19-virus woekerde wel al onder de radar. Hoe anders is het nu, een jaar later. Het lijkt wel oorlog. Allerlei mensen zijn of voelen zich het slachtoffer van de strijd tegen een veelkoppig monster. Ons beschaafde en rijke land lijkt te worden uitgekleed. We staan in ons hemd want wat hebben we onszelf schromelijk overschat. Ons kon zoiets niet gebeuren, dachten we. Wij hebben alles onder controle. God? Niet nodig, we redden het wel zonder Hem. Hoe denken we daar nu over? Zou de Heer ons misschien wakker willen schudden? Willen laten merken hoe klein we eigenlijk zijn? Jesaja zei: ‘Ben je niet genoeg geslagen, verzet je je nog altijd?’ Psalm 50: ‘Roep Mij (Jezus Christus) te hulp in tijden van nood, Ik zal je redden en je zult Mij eren.’ Ps. 125: ‘Wie op de Heer vertrouwt is als de Sionsberg, die onwankelbaar vast staat, voor eeuwig.’ Gods onmisbare zegen toegewenst dit Nieuwe Jaar!