Houd vol! – Evangelie-Gemeente – De Pionier

Evangelie Gemeente De Pionier

Houd vol!

Adrie Peereboom - zaterdag, 23 januari 2021

‘Blijf juist volharden, want als u de wil van God doet, zult u ontvangen wat u beloofd is. Volharden, volhouden, dóórgaan, wat een opgave in deze tijd! Het betekent dat je je niet moet laten afleiden van het gaan van Gods weg in je leven. De Heer God gaat zijn weg met deze wereld. Hij wil niet dat mensen verloren gaan maar zich tot Hem bekeren. Veel mensen ervaren de huidige tijd als heel onaangenaam, bedreigend en zelfs als uitzichtloos. Hoor jij bij die groep? Je mag bidden, hoor, en gaan vragen naar wat Gods wil is met jou. Het kan heel bedreigend voelen dat allerlei zaken die we meenden onder controle te hebben, dat niet echt zijn. Maar is dat ook niet een troost? Als de wereld volledig afhankelijk zou zijn van onze menselijke inspanningen en bekwaamheid, waar zou dat toe leiden? Geeft dat hoop? God belooft zijn onvoorstelbare heerlijkheid te delen met iedereen die in zijn Zoon Jezus Christus gelooft. Aan ons vraagt Hij en geeft als we het willen ontvangen, die volharding die we nu juist zo hard nodig hebben.