De kerk als oefenplaats – Evangelie-Gemeente – De Pionier

Evangelie Gemeente De Pionier

De kerk als oefenplaats

Adrie Peereboom - zaterdag, 13 februari 2021

Hoewel het geloof in Jezus Christus een persoonlijke zaak is, kun je het niet in je eentje. Zonder contact met medegelovigen, zonder gezamenlijk God te bidden en te aanbidden, zal onder moeilijke omstandigheden het geloof gaan kwijnen. God geeft gelovigen in zijn Zoon aan elkaar, om elkaar tot een hand en een voet te zijn. Als ergens onbaatzuchtige liefde, naastenliefde zonder bijbedoelingen, zichtbaar kan worden is dat in de kerk of christelijke gemeente. Net zo min als in een gezin de kinderen elkaar hebben uitgekozen, is dat in de kerk het geval. Daarom zijn het zulke geweldige oefenplaatsen voor naastenliefde, voor belangeloosheid en opofferingsgezindheid. Oefenplaatsen ja, want in het leven daar buiten, in de maatschappij blijkt of de lessen vruchten afwerpen. En wat komen we dan onszelf teleurstellend vaak tegen: we gedragen ons anders, minder liefdevol, dan we zouden willen.  Het geloof in de Heer Jezus is genade, dat hebben we niet verdiend. En die genade zullen we ook nooit waard zijn. Steeds zal God ons er bij bepalen dat we Hem nodig hebben, zijn kracht, zijn Geest. Jezus’ titel Immanuël, betekent toch ‘God met ons’. Geloof je dat?