Trek niet je eigen plan! – Evangelie-Gemeente – De Pionier

Evangelie Gemeente De Pionier

Trek niet je eigen plan!

Adrie Peereboom - zaterdag, 27 februari 2021

Aan alle kanten is er gerommel, maatregelen en plannen worden voortdurend bijgesteld, prognoses door de realiteit ingehaald. Daar kun je heel cynisch door worden en je eigen plan gaan trekken, als een manier om te overleven. Je kunt ook je schouders er over ophalen en je erbij neerleggen. Maar er is nog een weg: Gods weg. In Psalm 118 staat: ‘Beter te schuilen bij de Heer dan te vertrouwen op mensen. Beter te schuilen bij de Heer dan te vertrouwen op mannen met macht.’ Waarom zou je dat doen? Als de Heer God een bedenksel zou zijn, hield je jezelf voor de gek ermee. Als God bestaat, waarom zou je Hem dan geloven? Daar zijn twee antwoorden op. De eerste is omdat God in de Bijbel en in de geschiedenis bewijst volkomen betrouwbaar te zijn in woord en daad. Dat kan je overtuigen. Het tweede is Gods Zoon Jezus te vragen in je leven te komen. Hij gaat je dan overtuigen, niet direct via je verstand maar in je hart. Hij is echt en waar, op Hem kun je wél aan!