De onvoorstelbaar Goede Vrijdag – Evangelie-Gemeente – De Pionier

Evangelie Gemeente De Pionier

De onvoorstelbaar Goede Vrijdag

Adrie Peereboom - zaterdag, 27 maart 2021

Twee dagen voor Pasen is het Goede Vrijdag. Waarom is die vrijdag ‘goed’? Het is een benaming uit de Middeleeuwen voor de dag waarop christenen stilstaan bij het lijden en sterven van Jezus Christus. Wat dat iets goeds? Ja, nou en of! Het was, na de schepping van het leven, het aller belangrijkste geschenk dat de Heer God aan de mensen heeft gegeven. Zijn Zoon stelde zich beschikbaar om in onze plaats gestraft te worden voor onze zonden. Voor alles waarmee wij God gebruuskeerd hebben door niet te denken, te spreken en te doen wat Hij goed vindt. Kortom, voor alles waarmee wij onze eigen gang wilden en willen gaan. En dat is rampzalig, want niemand kan de straf dragen, zo groot, is die. En dan komt dat ongelooflijke nieuws: Jezus Christus wilde die straf op Zich nemen, terwijl Hij de enige mens ooit is, die zondeloos, totaal rechtvaardig en heilig heeft geleefd! En de Heer God aanvaardde Jezus’ aanbod en bewees het door Hem uit de dood op te wekken op 1e Paasdag. Wie gelooft dat en neemt het serieus? Dat is het goede van Goede Vrijdag!