Is Jezus wel opgestaan? – Evangelie-Gemeente – De Pionier

Evangelie Gemeente De Pionier

Is Jezus wel opgestaan?

Adrie Peereboom - maandag, 5 april 2021

Wat gebeurde er na Pasen? Twee dingen gebeurden er in Israël in de dagen na Jezus’ opstanding. Ten eerste verscheen de Heer Jezus in levende lijve bij verschillende gelegenheden aan honderden leerlingen. Zij hoorden Hem, zagen Hem eten bijvoorbeeld en beseften dat Hij het was! Ten tweede probeerde de Romeinse overheid uit alle macht Jezus’ opstanding te ontkennen onder andere door de grafbewakers om te kopen. Zij hadden ogenschijnlijk gefaald want het graf was leeg. Die soldaten moesten de leugen verspreiden dat Jezus’ lichaam was gestolen. Deze twee versies van wat er toen plaatsvond, kun je tot op de dag van vandaag terugvinden. Waarom belijden honderden miljoenen mensen over de hele wereld in Jezus Christus te geloven, als Hij een vaag figuur uit een ver verleden zou zijn? De Jezus die je in de Bijbel, in de evangeliën met name ontmoet, blijkt in de realiteit Dezelfde te zijn. Ga je in Hem geloven, stel je je vertrouwen op Hem, dan komt Hij je tegemoet, even wonderlijk als je in de Bijbel leest. Hij leeft voor altijd, met een dode kun je niet communiceren.