Is niet-geloven beter? – Evangelie-Gemeente – De Pionier

Evangelie Gemeente De Pionier

Is niet-geloven beter?

Adrie Peereboom - zaterdag, 10 april 2021

Nauwelijks een generatie geleden was de plaats die het geloof in God in het leven van heel van mensen had, heel normaal. Nu lijkt het af en toe alsof christenen tot een primitieve soort mensen behoren. Is die verandering een verbetering? Kenmerkend voor het geloof in God is dat het bij tegenslag, bij ziekte, bij zorgen, die iedereen op zijn tijd overkomen, dat het dan zijn waarde toont. Of niet, want de houding van ‘Ik geloof wel dat er iets is’, is nauwelijks of niet bestand tegen aanvallen. Geloof dat steunt op Jezus Christus en op wat Hij heeft gezegd, bewijst waar te zijn als het er op aan komt. In uitzichtloze omstandigheden mag je hoop putten uit Jezus’ woorden dat Hij altijd bij je is en je een heerlijke toekomst zal geven. Bij zorgen klinken Jezus’ woorden om op God als Vader te vertrouwen. Ontbreekt wijsheid om uit vervelende situaties te komen, dan is er Gods belofte dat God wijsheid geeft als je daar in vertrouwen om vraagt. Bij verdriet en rouw wil Hij je troosten. Roep tot Jezus Christus, het is nog niet te laat!