Jezus dood? Vergeet het maar! – Evangelie-Gemeente – De Pionier

Evangelie Gemeente De Pionier

Jezus dood? Vergeet het maar!

Adrie Peereboom - zaterdag, 17 april 2021

Het christelijk geloof en de christelijke kerk onderscheiden zich van andere godsdiensten door de centrale plaats die Jezus Christus daarin heeft. Hij wordt aanbeden en vereerd als God. Waarom is dat zo? Ten eerste omdat al in de alleroudste gedeelten van de Bijbel, van zo’n 5000 jaar geleden, geschreven staat over zijn komst als verlosser en redder, als messias. In de Evangelieboeken van de Bijbel wordt aangetoond dat Jezus vervulde wat lang daarvoor over Hem geschreven was. Ten tweede: wat Hij zei en deed had een enorme impact op zijn hoorders, mensen vergaten nooit meer dat ze Hem ontmoet en gehoord hadden. In de eerste eeuw van onze jaartelling werd veel over Hem geschreven en wat absoluut klopte en betrouwbaar was, belandde in de Bijbel. Ten derde vormt in de Bijbel de opstanding van Jezus Christus uit zijn graf de centrale gebeurtenis. Neem dat weg en het christelijk geloof verliest zijn bestaansrecht. En dat is ook vanaf dat moment geprobeerd. Maar totaal tevergeefs. Want Hij leeft beslist en als je Hem aanroept en ontmoet hebt, praat niemand dat meer uit je hoofd!