Is de hemel onbereikbaar? – Evangelie-Gemeente – De Pionier

Evangelie Gemeente De Pionier

Is de hemel onbereikbaar?

Adrie Peereboom - zondag, 9 mei 2021

Zes weken achtereen staan we stil bij wonderen in de Bijbel. Aanstaande donderdag is het veertig dagen na Pasen, veertig dagen na Jezus’ opstanding uit de dood. Toen vond een gebeurtenis plaats waar de monden van Jezus’ volgelingen bij openvielen. ‘ ….. Toen Hij dit gezegd had, werd Hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze Hem niet meer zagen. Terwijl Hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden….’  In films en games lijkt ongeveer alles mogelijk, maar hier gaat het over de echte wereld, dit was realiteit! Zo stonden ze met de Heer Jezus te praten en zo steeg hij op, ongevoelig voor de zwaartekracht en verdween uit hun ogen. Vandaar dat we denken dat de hemel boven is. Maar met geen duizend raketten kun je daar ooit komen. De hemel, de plaats waar God woont, is niet materieel, daar is geen zwaartekracht, wel licht maar geen duisternis. God is Geest, Hij is de Eeuwige. Door terug te keren naar de hemel toonde Jezus dat Hij de weg weet naar God, sterker nog: Hij is die weg!