Gods Geest leert je Jezus kennen! – Evangelie-Gemeente – De Pionier

Evangelie Gemeente De Pionier

Gods Geest leert je Jezus kennen!

Adrie Peereboom - zondag, 16 mei 2021

‘Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft Mij lief. Wie Mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en Mij ontvangen, en Ik zal Mij aan hem bekendmaken.’ Dit zei de Heer Jezus kort voor Hij gevangen genomen werd. Kort daarop stierf Hij de marteldood aan een kruis, verrees de derde dag daarna uit het graf en verdween naar de hemel na veertig dagen. Hoe kan Hij dan de belofte waarmaken, Zichzelf bekend te maken aan wie van Hem houden? Toentertijd kon je de Heer Jezus alleen leren kennen door bij Hem in de buurt te blijven, zoals zijn leerlingen en volgelingen deden. Zo gaat het niet meer. Maar op die beroemde Eerste Pinksterdag in Jeruzalem kwam Gods Geest, dat is ook Jezus’ Geest, en vulde het hart van zijn volgelingen. Dat was een voorrecht dat in eerdere tijden alleen voorbehouden was aan sommige koningen, zoals David, en aan Gods profeten! Gods Geest leert je Jezus kennen en geeft kracht en bekwaamheden om Gods wil, om Gods geboden, te doen. Daarin maakt Hij je anders, nieuw, want van onszelf willen we dat niet. En hoe kun je dan God liefhebben?