Is Gods Geest er wel? – Evangelie-Gemeente – De Pionier

Evangelie Gemeente De Pionier

Is Gods Geest er wel?

Adrie Peereboom - maandag, 24 mei 2021

Nog even een terugblik naar Pinksteren. Want de uitstorting van Gods Geest op die gedenkwaardige Eerste Pinksterdag was geen eenmalige gebeurtenis maar het begin van een onafgebroken, merkbare aanwezigheid van God overal ter wereld. De Heer Jezus was fysiek, net als wij allemaal, aan één plaats gebonden, Gods Geest is overal. Waar kun je de aanwezigheid van de Heilige Geest aan merken dan? Nu, zo’n 2000 jaar later wordt nog altijd doorgewerkt aan de uitvoering van Jezus’ opdracht om het Evangelie in de hele wereld te verkondigen. Vervolgens bestaan er christelijke / katholieke kerken over de hele wereld. Blijkt dat als mensen de Bijbel lezen, de kracht van Gods Woord grote impact heeft. Ook doopt de Heer God mensen die geloven in de Heer Jezus met zijn Geest, nog steeds, net als toen!  En misschien wel het meest aansprekende: mensen die tot het geloof in Jezus komen, ontvangen Gods liefde in hun hart. Dat is alsof zij opnieuw geboren worden, zó groot is de verandering die in hun leven door Gods Geest plaatsvindt. Dat kan niemand op eigen kracht, erom bidden wel!