Is zonde ons noodlot? – Evangelie-Gemeente – De Pionier

Evangelie Gemeente De Pionier

Is zonde ons noodlot?

Adrie Peereboom - zondag, 6 juni 2021

Allemaal ervaren we een discrepantie tussen wat we graag zouden willen en wat we feitelijk vaak ervan terecht brengen. Je wilt bijvoorbeeld vriendelijk zijn en blijven, maar gaat toch weer snauwen. Geregeld hoor je ter verontschuldiging zeggen: ‘Ik ben nou eenmaal zo.’ Hoe komt dat toch? Want het is niet zo dat alleen jij daar mee zit. Ieder mens merkt de macht van de zonde. In de Bijbel kun je dit vinden: ‘Ik ontdek in mij de wetmatigheid dat het kwade zich aan mij opdringt, ook al wil ik het goede doen…..Wie zal mij, ongelukkig mens, redden uit dit bestaan dat beheerst wordt door de dood? God zij gedankt, door Jezus Christus, onze Heer.’ De apostel Paulus, door God geïnspireerd, geeft een helder antwoord: Je kunt jezelf niet redden, je kunt jezelf niet zó veranderen dat je alleen maar het goede doet. Je kunt het wel toegeven en onder ogen zien en dan de Heer Jezus smeken je te veranderen en te verlossen van dat noodlot. Want Hij is de Verlosser van iedereen die Hem aanroept! Hij geeft je goede hoop en kracht.