Voelt geloven niet goed? – Evangelie-Gemeente – De Pionier

Evangelie Gemeente De Pionier

Voelt geloven niet goed?

Adrie Peereboom - zondag, 13 juni 2021

Wij zijn véél meer dan alleen maar behept met verstand, we hebben gevoel, intuïtie, inzicht. Als iets ‘niet goed voelt’ is dat voor veel mensen maatgevend, maar hoe betrouwbaar is dat? Veel van wat niet zichtbaar is, allerlei stralingen bijvoorbeeld, onttrekt zich aan onze zintuigen. Toch voelt een smartphone ‘goed’, net als een echo, een MRI-scan en gps. Hoort het geloof in God en in Jezus Christus in dat rijtje thuis van zaken die je maar moet aannemen ook al ‘voel’ je het niet? Merkwaardig genoeg steunen we allemaal op de onbegrijpelijk grote stabiliteit in de schepping. Het weer, de zwaartekracht, elektriciteit enz. enz. Dat daar, wiskundig gezien niets toevalligs aan kan zijn, wie beseft dat? Iedereen gaat in zijn leven uit van zijn eigen inzicht, totdat God dat op een of andere wijze overhoop gooit. Uit machtswellust? Bepaald niet, wel uit liefde en bewogenheid! ‘Hij heeft alleen maar geduld met u, omdat Hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat.’ God probeert onze aandacht te trekken, zet ons stil, brengt onze vermeende zekerheden aan het wankelen. Hij is er, wie merkt dat op?