Automatisch kwijtschelding? – Evangelie-Gemeente – De Pionier

Evangelie Gemeente De Pionier

Automatisch kwijtschelding?

Adrie Peereboom - zondag, 4 juli 2021

Je wordt geflitst vanwege te hard rijden, hebt niets in de gaten en ineens ligt er een bekeuring bij de post. Alles wijst erop dat het klopt, maar het voelt niet goed. Je kunt het ontkennen en aanvechten, maar dokken moet je! Het CJIB strijkt niet met de hand over het hart en scheldt de straf vrij. Van de Heer God wordt wel vaak gedacht dat Hij zo ongeveer alle zonden die wij doen, vergeeft en vooral kijkt naar onze intenties. Het gevaarlijke van die gedachte is dat we ons God zo anders voorstellen dan de Bijbel laat zien. De Heer God vergeeft inderdaad onze zonden, maar daarvoor zijn twee dingen nodig: Ten eerste moet de straf gedragen worden omdat zonde onrecht is in Gods ogen. Ten tweede is berouw en bekering nodig, je moet het nooit weer willen doen. Dat Jezus Christus, Gods eigen Zoon, de straf voor onze zonden aan het kruis onderging, toont aan hoe ernstig God zonden opneemt. Als we ons bekeren van onze zonden en in Jezus Christus geloven, wil God vergeven. Niet eerder en zeker niet automatisch!

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux