Wie vraagt Gods hulp? – Evangelie-Gemeente – De Pionier

Evangelie Gemeente De Pionier

Wie vraagt Gods hulp?

Adrie Peereboom - zondag, 1 augustus 2021

Het leek zo’n gewone Hollandse zomer maar daar horen de overstromingen in Limburg en aangrenzende gebieden niet bij! Wie dacht dat het nu wel in orde was achter de hoge dijken, zag het water van boven en van achteren komen. Over de hele wereld zijn er bosbranden en overstromingen, soms veroorzaakt door (falend) menselijk handelen maar vaak als gevolg van overmacht. Met al onze menselijke mogelijkheden, slagen we er maar nauwelijks in om mensen op tijd te evacueren, laat staan ervoor te behoeden. Kunnen we dan wel de klimaatverandering een halt toe roepen of zelfs terugdraaien? Plannen zijn er te over en opvallend is dat de vrijblijvendheid die er 20 en 10 jaar terug nog was, plaatsmaakt voor hardere taal: we moeten dit…, we moeten dat….’ In de Bijbel zie je dat wij mensen rentmeesters, beheerders zijn van de aarde. God heeft zijn schepping aan onze zorg toevertrouwd. Maar daarin staat ook dat we er zonder God een puinhoop van maken. Wie vraagt Gods hulp, Gods wijsheid en leiding? En als we die al vragen, vragen we dan in de Naam van zijn Zoon Jezus Christus of geloven we Hem niet?