Geloven is topsport! – Evangelie-Gemeente – De Pionier

Evangelie Gemeente De Pionier

Geloven is topsport!

Adrie Peereboom - zondag, 8 augustus 2021

We zitten midden in de Olympische Spelen ‘Tokyo 2020’ met prachtige hoogtepunten en soms heftige dieptepunten. Opvallend is de aandacht die de media hebben voor de gevoelens van winnaars en verliezers, feiten zoals records of persoonlijke prestaties krijgen minder aandacht. Maar door die aandacht voor hoe sporters het beleven of beleefd hebben, krijgen we wel een goede indruk van de enorme inspanning en toewijding die ze opbrengen voor hun sport. In de Bijbel wordt die inzet om te winnen vergeleken met het leven van wie in Jezus Christus gelooft. ‘Iedereen die aan een wedstrijd deelneemt beheerst zich in alles; atleten doen het voor een vergankelijke erekrans, wij echter voor een onvergankelijke.’ Christenen die het geloof behouden ondanks allerlei moeilijkheden, ondanks lijden en verleidingen, zullen rijk worden beloond. Dat vraagt inderdaad inzet, toewijding en volharding, niet zozeer fysiek maar geestelijk. Zoals een atleet niet kan winnen met de kracht of snelheid uit het verleden, is het ook nodig om dagelijks het geloof in de Heere Jezus te beoefenen. Daarvoor mogen we bidden en Gods Geest om hulp vragen, Hij is de beste trainer en coach!