Zou er geen hemel zijn? – Evangelie-Gemeente – De Pionier

Evangelie Gemeente De Pionier

Zou er geen hemel zijn?

Adrie Peereboom - zondag, 29 augustus 2021

De hemel, wat stel jij je daar bij voor? De sterrenhemel, het uitspansel boven ons, de plaats waar God woont? Er zijn inderdaad verschillende betekenissen. In de Bijbel is het de plaats waar God woont en waar Jezus Christus is. Toch is die plaats niet ver weg, niet achter de sterren zogezegd. De plaats waar God is, is dicht bij iedereen. Het is een geestelijke plaats, niet materieel, niet tastbaar of wetenschappelijk bewijsbaar. Maar zou het daarom niet kunnen bestaan? In de Bijbel lees je over heel veel ‘ontmoetingen’ met de hemel zoals met engelen, God die hoorbaar tot mensen sprak, Jezus die ‘onaardse’ wonderen verrichtte. De gedachte dat alleen datgene wat aantoonbaar is, wat materie heeft, bestaat, wordt in de Bijbel gelogenstraft. ‘Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien.’ Dat is het geloof in God, dat niet geloven, is óók geloof. En waarop is dat gebaseerd? Op de wetenschap die als het om deze dingen gaat, voortdurend verandert? ‘Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid.’