Geloof: houvast of zelfbedrog? – Evangelie-Gemeente – De Pionier

Evangelie Gemeente De Pionier

Geloof: houvast of zelfbedrog?

Adrie Peereboom - zondag, 5 september 2021

Biedt het geloof in Jezus Christus houvast of is dat een soort zelfbedrog? Wanneer heb je houvast nodig? Niet als alles in je leven op rolletjes gaat, maar juist wanneer je wankelt en dreigt te vallen of al gáát! Houvast zoek je om verder te kunnen, om niet te bezwijken, om weer hoop te krijgen. Heel wat jonge mensen zijn door alle toestanden en ontwikkelingen in flinke onzekerheid over hun studie, hun baan, huisvesting, kortom hun toekomst. Als het vertrouwen op Gods hulp en leiding inbeelding zou zijn, dan zijn de mensen die dat juist verkondigen toch bedriegers? Het is echter de boodschap die de christelijke kerk al eeuwenlang uitdraagt. Op God en Gods Zoon Jezus kun je áán! Maar zoals een drenkeling de hem toegeworpen reddingsboei kan negeren omdat hij het ding niet vertrouwt, geloof in Jezus Christus vraagt acceptatie en erkenning dat je Hem nodig hebt. God ziet of je het meent en doet niet aan spelletjes. In de Bijbel toont God wie Hij en wie Jezus is en dat is betrouwbaar. Het schijnt als helder licht in de duisternis voor wie het zien wil!