Anders denken, hoe dan? – Evangelie-Gemeente – De Pionier

Evangelie Gemeente De Pionier

Anders denken, hoe dan?

Adrie Peereboom - zondag, 3 oktober 2021

Er wordt veel onderzocht, geschreven en gesproken over ons brein. Over hoe ziektes ontstaan, trauma’s, beperkingen en gedachtepatronen. Toch beseffen wij maar slecht dat wat we denken keuzes zijn en we ook iets anders kunnen vinden of bedenken over hetzelfde onderwerp. Hoe kun je racistische gedachten voorkomen, of seksuele of gewelddadige? Ze dringen zich vaak aan ons op, of je het wilt of niet. Het heeft te maken met de bronnen waaruit je leeft, met je hart dus. Uit de Bijbel kun je leren dat er drie soorten bronnen zijn die je hart kunnen voeden: natuurlijke, menselijke. Daarnaast duistere geestelijke bronnen en als derde de Geest van God. Zonder geloof in Jezus Christus kan de Heer ons hart niet voeden met goede gedachten. Hoe erg je bepaalde gedachten ook vindt, jezelf veranderen kun je niet echt. God kan dat. ‘U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en Hem welgevallig is.’ Die verandering mag je ook bekering noemen en verlossing en dat dankzij Jezus Christus!