Oversterfte en overleven – Evangelie-Gemeente – De Pionier

Evangelie Gemeente De Pionier

Oversterfte en overleven

Adrie Peereboom - zondag, 17 oktober 2021

Oversterfte, een begrip dat maar heel weinig mensen kenden. Je hebt een ‘normaal’ aantal mensen dat in een jaar overlijdt en door corona lag dat ineens duizenden hoger. Dat is oversterfte. Een kil begrip om onze kwetsbaarheid te verhullen? De 30.000 kinderen die door abortus jaarlijks overlijden, worden nooit meegeteld in de sterftecijfers. Is dat niet meten met twee maten? In Israël telt een mensenleven heel zwaar, maar ook daar zijn veel abortussen. Zijn wij niet verschrikkelijk ver afgedwaald van de diepe eerbied voor het menselijk leven zoals de Bijbel die leert? ‘Ik loof U voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, wonderbaarlijk is wat U gemaakt hebt. Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.’ Wij kunnen nog geen dood plantje of dood visje weer tot leven wekken, maar God de Schepper zou niet bestaan? De Heer Jezus heeft sterk medelijden met mensen die ontkennen dat Hij Gods Zoon is en hun Maker. Hij blijft ons toeroepen om terug te keren op onze schreden en ons vertrouwen op Hem te stellen. Hij is sterker dan de dood gebleken, Hij is het leven.

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux