Kun je van de Bijbel op aan? – Evangelie-Gemeente – De Pionier

Evangelie Gemeente De Pionier

Kun je van de Bijbel op aan?

Adrie Peereboom - zondag, 31 oktober 2021

Sommige mensen hebben een uitgesproken mening over de Bijbel: die zou vol staan met leugens en tegenstrijdigheden. Gevraagd naar voorbeelden, staan ze altijd met een mond vol tanden, want daarvoor zul je op zijn minst de Bijbel goed hebben moeten lezen! Veel zaken die aanvankelijk onbegrijpelijk lijken, blijken wel degelijk in harmonie te zijn met het geheel. Alleen, dat vraagt een eerlijke, open houding en nog beter is een nederige. In de Bijbel staat op tal van plaatsen dat het Gods Woord is. God spreekt daarin en daardoor tot ons. Hij koos er voor om in een tijdspanne van ongeveer 3000 jaar mensen van allerlei achtergrond en ontwikkeling als een soort ghostwriters in te zetten. Door een bijzonder, onnavolgbaar proces voegde de Heer hun geschriften bijeen. Zelfs de alleroudste archeologische vondsten van bijbelfragmenten, laten geen wezenlijke verschillen zien met de Bijbel die wij nu hebben. De betrouwbaarheid van de tekst is menselijkerwijs niet verklaarbaar. Reken je met God, dan is dat logisch, Hij veroudert of verandert niet. ‘Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen.’