Terecht gewezen worden? – Evangelie-Gemeente – De Pionier

Evangelie Gemeente De Pionier

Terecht gewezen worden?

Adrie Peereboom - zondag, 9 januari 2022

Niemand vindt het leuk om gecorrigeerd te worden en toch weten we allemaal dat het hartstikke belangrijk is om goed te kunnen functioneren. In je werk, in je sport, hobby, familie  of gezin. Kun je een berisping aannemen, dan leer je veel en word je wijzer. Eerlijk gezegd lijkt het wel uit te maken wie wat zegt. Als een kind zijn vader of moeder terecht wijst, is die ouder geneigd zich er uit te praten en het niet te accepteren. Ontzettend jammer eigenlijk. Een arts of rechter die ons vermaant, vindt bij de meeste mensen wel gehoor. Maar nu als God spreekt en ons berispt? Als Diegene die de Schepper van alles is, tot ons spreekt en zijn mening te kennen geeft, haal je dan je schouders op? Zou je daar mee wegkomen? ‘Luister, neem mijn berispingen ter harte-dan stort Ik mijn Geest over je uit, dan laat Ik je delen in mijn wijsheid.’ Er is in deze tijd een enorme behoefte aan wijsheid en God belooft die te geven hier! Maar zonder geloof in God en Gods Zoon mis je die wijsheid, want het mist zijn fundament. Wie wil luisteren?