Is een rustdag onnodig? – Evangelie-Gemeente – De Pionier

Evangelie Gemeente De Pionier

Is een rustdag onnodig?

Adrie Peereboom - zondag, 6 februari 2022

De samenleving zoals die in de boeken van Mozes naar voren komt, kende opvallende wetten zoals bijvoorbeeld die op het sabbatsjaar. Telkens moest in het zevende jaar het land braak blijven liggen, alle landbouwgrond. God beloofde een overvloedige oogst in het 6e jaar, voldoende voor het 7e en het 8e! Daarmee stelde de Heer God de Israëlieten op de proef. Ook de opdracht om te rusten op de zevende dag, na zes dagen zwoegen, lag niet direct voor de hand. Toch houden gelovige Joden zich daar al duizenden jaren aan. Daarmee blijft de geestelijke basis van hun bestaan overeind. Om het even welke dag als 7e gezien wordt, de zaterdag of de zondag, het belang is nog even groot. Een samenleving of een bestaan waarin nauwelijks of geen regelmatige rustperiodes zijn ingebouwd, verliest aan diepgang en raakt uitgeput! Draagt God ons die rusttijden op omdat Hij anders aandacht te kort komt? Nee, maar wel weet de Heer wat wij nodig hebben om niet het spoor kwijt te raken in het leven. ‘Volg Mij,’ zei de Heer Jezus, ‘en je zult rust vinden voor je ziel.’