Heb je geen kerk nodig? – Evangelie-Gemeente – De Pionier

Evangelie Gemeente De Pionier

Heb je geen kerk nodig?

Adrie Peereboom - zondag, 13 februari 2022

Sommigen zeggen wel in God te geloven maar een hekel te hebben aan zijn ‘grondpersoneel’. Daarmee wordt iedereen die zich op één of andere wijze inzet voor de christelijke kerk of – gemeente weggezet als ondeugdelijk. In het Mattheüs-evangelie zegt Jezus: ‘Overdenk eens goed wat dit wil zeggen: “Barmhartigheid wil Ik, geen offers.” Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.’ En dan blijkt ook inderdaad dat de kerk niet bestaat uit heiligen, maar uit mensen van allerlei slag. Het geloof in de Heer Jezus hebben zij gemeenschappelijk én het verlangen dat geloof met anderen te delen en te beleven. Wel in God geloven en geen deel uitmaken van een kerk of gemeente, is vergelijkbaar met een soldaat die los van zijn eenheid de strijd aangaat met de vijand. Want geloven in God is geen kwestie van smaak of opvoeding maar van overtuiging. En die wordt in je leven zwaar op de proef gesteld. Om staande te blijven heb je anderen nodig, moet je geloof groeien en je vertrouwen op God. Teleurstellingen en lijden maken daar deel van uit, kijk maar naar Jezus!