Zijn wij beter? – Evangelie-Gemeente – De Pionier

Evangelie Gemeente De Pionier

Zijn wij beter?

Adrie Peereboom - zondag, 8 mei 2022

Heftige gebeurtenissen zoals nu de oorlog in Oekraïne, brengen het beste en het slechtste in de mens naar boven. Allerlei vormen van opvang en hulpverlening aan de ene kant, maar het zijn ook gouden tijden voor wapensmokkelaars en plunderaars. Veel mensen hielden het niet voor mogelijk dat een beschaafd land een buurland zou willen veroveren. Toch is het wijs om daar wat langer bij stil te staan. Want zijn Nederlanders nou fundamenteel betere, beschaafdere wereldburgers? Wie iets weet van de Indonesische geschiedenis, schudt vast nee. Welke keuzes maken we als we de gelegenheid hebben om schijnbaar risicoloos, te stelen en te roven? Of als de druk om mee te doen met immorele activiteiten, immens wordt en nee-zeggen je je leven kan kosten? Die andere kant, de kant van de naastenliefde, kost ook veel, soms alles! Wie realiseert zich dat Jezus Christus, de enige die ooit in Gods ogen volmaakt leefde, zijn leven voor ons overhad? Wie dat beseft en in Hem gelooft, weet dat er een veel beter vaderland op je wacht. Die geeft zich, in Jezus’ Naam om zijn naaste lief te hebben als zichzelf.