Met Jezus Christus overleef je! – Evangelie-Gemeente – De Pionier

Evangelie Gemeente De Pionier

Met Jezus Christus overleef je!

Adrie Peereboom - zondag, 24 april 2022

In een tv-programma viel het woord ‘overleven’. In verband met asielzoekers en Oekraïners helaas begrijpelijk, maar nu ging het ook om Nederlanders. Klem door de oplopende inflatie en vooral de energieprijzen. Overleven in Nederland terwijl we tot de rijkste landen ter wereld behoren! Iedereen kan het overkomen, want ‘tijd en toeval treffen allen,’ kun je in de Bijbel lezen. Overleven betekent dat je tot het uiterste knokt om in leven te blijven. Toch kunnen we ook daarin het allerbelangrijkste over het hoofd zien: overleven we de dood? De dood is in principe niet het einde van ons bestaan, slechts het einde van ons aardse lichaam. Daarna staan we voor onze Schepper, met lege handen. Mogen we zijn heerlijkheid binnengaan of wijst Hij ons af en is de eeuwige duisternis voortaan onze plaats? In dit bestaan komt het er op aan, er is geen tweede kans, hooguit voor een enkeling blessuretijd. Overleeft onze ziel omdat we in Gods Zoon Jezus geloven? Praatjes en smoesjes werken dan niet, het is God bittere ernst. Jezus Christus afwijzen, betekent dat je Gods liefde afwijst. Dat overleef je niet!