Op wie kun je aan voor de toekomst? – Evangelie-Gemeente – De Pionier

Evangelie Gemeente De Pionier

Op wie kun je aan voor de toekomst?

Adrie Peereboom - zondag, 1 mei 2022

Eén van de dingen waar we schreeuwend behoefte aan hebben, is betrouwbare informatie over de toekomst. Wat staat ons te wachten? Waar moeten we ons op voorbereiden? Er zijn allerlei wetenschappelijke trendrapporten. Sommige mensen claimen de gave te hebben om in de toekomst te zien. Wie had de Covid-19-pandemie goed? En wie de oorlog om Oekraïne met z’n vreselijke gevolgen? Als er iemand iets juist had voorspeld was het een gelukkige gok geweest, maar omdat de toekomst niet bestaat, kan niemand het echt weten! Of toch? Zou de Schepper van hemel en aarde ook de toekomst kennen? Over Jezus Christus staat dit geschreven: ‘Ik ben de alfa en de omega, zegt de Heer God, die is en die was en die komt, de Almachtige.’ Jezus ‘is’ want Hij is opgestaan uit het graf en leeft nu. Hij ‘was’ omdat Hij gestorven is aan het kruis. Hij ‘komt’ om de zijnen te halen en de mensheid te oordelen. Zijn dat betrouwbare woorden? Kent of zelfs stuurt Hij de toekomst? Ja, als er iemand te vertrouwen is, is het de Heer Jezus, ook voor de toekomst!