Zo rijk als Job. – Evangelie-Gemeente – De Pionier

Evangelie Gemeente De Pionier

Zo rijk als Job.

Adrie Peereboom - zondag, 22 mei 2022

In de Bijbel bevindt zich een nogal onbemind bijbelboek: Job. Hooguit bekend als naamgever
van het spreekwoord: ‘Zo arm als Job.’ Er is een soort ‘welles / nietes’ – discussie in te lezen, waar bijna geen touw aan vast te knopen is. Bijna dan, totdat duidelijk wordt dat dit bijbelboek belangrijke zaken laat zien over wat Jezus Christus eeuwen later zou doormaken in zijn lijden en sterven. Of houden we dat niet voor mogelijk? Dat de Heer God eeuwen voordat een gebeurtenis plaatsvond, die al aankondigde? Dat is bij Job zeker wel het geval.
Job had te maken met verschrikkelijk leed en zware ziekten. Zijn vrienden beweerden dat die het gevolg waren van zijn ongehoorzaamheid aan God. Maar Job was het daar niet mee eens. Terecht, Job leed in feite onschuldig, net als Jezus Christus. Job laat ons zien dat God iemand die volkomen op Hem vertrouwt, in de grootste moeilijkheden vasthoudt. Zo hield God zijn Zoon Jezus vast in zijn diepste ellende op het kruis. Daardoor kon Hij ons redden van de gevolgen van onze zonden. En hoe reageren wij dan?