Wat is Pinksteren? – Evangelie-Gemeente – De Pionier

Evangelie Gemeente De Pionier

Wat is Pinksteren?

Adrie Peereboom - zondag, 29 mei 2022

Waaraan danken wij het Pinksterfeest? De bijbelse gegevens zijn helder: 50 dagen ná Pasen wordt het Wekenfeest gevierd, in oorsprong een oogstfeest. Daarom waren er op die dag in het jaar 33 Joden uit het hele Midden-Oosten in Jeruzalem bijeen. Jezus’ volgelingen, waaronder de apostelen, waren samen omdat zij wachtten op de vervulling van Jezus’ belofte. Hij zou God de Vader vragen zijn Geest te sturen om Jezus’ plaats in te nemen. Jezus was immers teruggekeerd naar God in de hemel. Totaal onverwacht vult een stormachtig geluid de ruimte waarin zij zaten en zijn er vlammetjes zichtbaar boven ieders hoofd. Ook buiten is dat geluid hoorbaar en het wekt de aandacht van heel veel mensen. Jezus’ leerlingen gaan naar buiten en blijken plotseling in allerlei voor hen vreemde talen te spreken over wat God door de Jezus Christus gedaan heeft. De toehoorders zijn stomverbaasd. Velen zullen weinig of niets hebben meegekregen van wat er met Jezus van Nazareth gebeurd was. Was Hij voor hen gestorven? Ondenkbaar, flauwekul, massahysterie? Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Velen geloofden, en jij?