Hoe zie jij God? – Evangelie-Gemeente – De Pionier

Evangelie Gemeente De Pionier

Hoe zie jij God?

Adrie Peereboom - zondag, 3 juli 2022

Iemand die de Bijbel leest, ontkomt niet aan de constatering dat God heel anders is dan gedacht. Wat bepaalt of bepaalde hoe wij God zien? Ook een atheïst heeft een beeld van God en meent dat het het juiste is. Waarop is dat gebaseerd? De Bijbel vervult een cruciale rol in die beeldvorming. Maar met welke instelling kijken we daar naar? Van Genesis tot Openbaring, van het eerste tot het laatste bijbelboek, ontrolt zich het beeld van God als Schepper van hemel en aarde tot de Rechter die uitmaakt wie eeuwig leven ontvangen en wie niet. Niemand kan dat overzien. Maar wat wij wel kunnen snappen is wat er staat over Gods Zoon, Jezus Christus. Hij wordt het beeld van God genoemd. Hij was mens zoals wij, maar is ook de Zoon van God. In de vier Evangelieboeken in de Bijbel zien we Hem als Messias. Zo was en is God ook! ‘Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven, wie de Zoon niet wil gehoorzamen zal dat leven niet kennen; integendeel, Gods toorn blijft op hem rusten.’  Kijk nog eens heel goed!