Wensdenken – Evangelie-Gemeente – De Pionier

Evangelie Gemeente De Pionier

Wensdenken

Adrie Peereboom - zondag, 10 juli 2022

Zonder nu meteen in doemdenken te vervallen, maar we worden er stevig met onze neus op gedrukt, dat bepaald niet alles gaat zoals we wensen. Hele volksstammen geloofden in de maakbaarheid van onze samenleving. Het is een triest makende lijst als we nagaan waarin wij als mensen allemaal tekortschieten. En hoeveel mensen daaronder lijden. Na de Tweede Wereldoorlog klonk het ferm: ‘Nie wieder!’, maar zo’n 75 jaar later is er een brute oorlog in de Oekraïne. Waarom kunnen wij schijnbaar niet realiseren wat we willen en wat goed is? Het antwoord dat in de Bijbel te vinden is, is heel ontnuchterend. We houden geen rekening met God en met wat de Bijbel zegt over hoe wij zijn. Want dat toont ons de waarheid. Wij willen samenleven zonder dat God ons een strobreed in de weg zit, met zijn aanwezigheid, met geboden en verboden. Wie vraagt daar wel naar? Wie beseft dat onze Schepper ons wakker wil schudden door ons de gevolgen van onze eigenwijze daden te laten voelen? Kom tot Mij, zegt Jezus, als je vermoeid en belast bent. Beter laat dan nooit!