Een terechte klacht? – Evangelie-Gemeente – De Pionier

Evangelie Gemeente De Pionier

Een terechte klacht?

Adrie Peereboom - zondag, 7 augustus 2022

Het is een veel geuite klacht bij een ingrijpende gebeurtenis: ‘Waarom deed God er niets aan?’ God als een Superman die voortdurend op tijd ingrijpt. Hoewel wij misschien ooit zullen weten wanneer God door engelen of anderszins wél ingreep. Want als iets net goed afloopt, wie zegt er dan: ‘God zij dank?’ Hoogstens hoor je een opmerking over een engeltje op iemands schouder! Meestal noemen we het mazzel. Het beeld dat schijnbaar bestaat van God is dat Hij ons moet behoeden voor ellende, voor ziekte en dood. Maar eerst vraagt God ons: ‘Waar ben je?’ Adam en Eva verstopten zich en wilden God niet onder ogen komen. Hij moest zich verantwoorden voor hun ongehoorzaamheid. Diezelfde vraag komt ook tot ons. Waar ben je? Ga staan en geef je verantwoordelijkheid toe voor je daden. Maar wie durft God onder ogen te komen? Door de Zoon van God, Jezus Christus, is dat echter wel mogelijk. Hij nam de straf die wij verdienden over door aan het kruis te sterven als een misdadiger. Wie verwijt God dat Hij niet luistert naar ons terwijl wij geen boodschap aan Hem hebben?