Waar maak jij je druk om? – Evangelie-Gemeente – De Pionier

Evangelie Gemeente De Pionier

Waar maak jij je druk om?

Adrie Peereboom - zondag, 18 september 2022

Alleen de zegen van de HEER maakt rijk, zwoegen voegt daar niets aan toe.’ Klopt dat wel? Door keihard te werken, kom je toch vooruit? Maar wie heeft je in staat gesteld keihard te werken en resultaten te zien? Was dat onze Schepper niet? En dan nog: wat verstaan we onder ‘rijk’? Een uitvaart in een gouden kist? Een nalatenschap die de familie uiteen scheurt? Of is echte rijkdom niet gekoppeld aan materieel bezit? Heeft het niet vooral te maken met tevredenheid, met dankbaarheid, met liefde, kortom met gelukkig zijn? De bovenstaande tekst gaat nog een stap verder, want Gods zegen betekent namelijk vrede met God hebben. Dat is de allergrootste rijkdom die een mens kan ontvangen. Dan worden de omstandigheden waarin je leeft, veel minder belangrijk voor je. Rijk zijn omdat je Jezus Christus hebt leren kennen en door Hem vrede met God hebt gekregen, is van onschatbare waarde. Dat komt niet dichterbij door te zwoegen! In tegendeel, al dat gezwoeg maakt ons alleen maar hebzuchtiger. Steeds klinkt Jezus’ oproep: ‘Kom tot Mij die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven’