Hoeveel tijd hebben we nog? – Evangelie-Gemeente – De Pionier

Evangelie Gemeente De Pionier

Hoeveel tijd hebben we nog?

Adrie Peereboom - zondag, 25 september 2022

De eeuwigheid kent geen tijd. Kun je leven in een wereld waarin geen tijd is? In een wereld die niet bepaald wordt door het ritme van de zon en de maan? In het laatste boek in de Bijbel, Openbaring, staat dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt en dat er geen zon en geen maan meer zal zijn. God is haar licht. Eerder, in de brief aan de Efeziërs, staat dat God door zijn Zoon Jezus Christus de voltooiing van de tijd zal realiseren. Jezus’ komst, zijn lijden, sterven en opstanding markeerden het begin van het einde. Sterker nog: het aanbreken van de Laatste Dagen. Loopt de wereld zoals wij die kennen op haar einde? In feite weet niemand het dan alleen God en we weten iets van wat er aan vooraf gaat uit de Bijbel. Maar de les die de Bijbel ons voorhoudt is dat we voorbereid moeten zijn om Gods Zoon te ontmoeten. Dus niet door moeten jakkeren, maar God vragen om wijsheid en om te mogen begrijpen wat ons overkomt. De meeste tijd is al voorbij!