Wie verlost ons? – Evangelie-Gemeente – De Pionier

Evangelie Gemeente De Pionier

Wie verlost ons?

Adrie Peereboom - zondag, 2 oktober 2022

Wie grijpt er nu eens goed in? Heb jij dat wel eens gedacht de laatste tijd? Door de opeen stapeling van crises, lijkt elke aanpak dweilen met de kraan open. Tegengestelde belangen zijn er al eeuwen, maar is er nog gemeenschappelijke grond? Als er al eensgezindheid bestaat over de feiten, er zijn, lijkt wel, geen makkelijke oplossingen. Heel wat mensen verlangen terug naar de tijd vóór corona, die is echt weg. En nu komen de problemen letterlijk op het bordje van steeds meer mensen terecht. Zullen we niet eens nadenken over een heel andere houding? Waar put je kracht uit? Wat geeft jou hoop? Wie of wat inspireert je om je verantwoordelijkheid voor elkaar op je te nemen? Is het reëel om de oplossingen van mensen te verwachten? De Bijbel maakt duidelijk dat het nooit te laat is om God aan te roepen. Om naar Hem te luisteren en te gaan doen wat Hij vraagt, in de kracht die Gods Zoon Jezus wil geven. Verlang jij naar iemand die ons verlost van alle toestanden? Naar Jezus Christus, Hij maakt waar wat Hij zegt!