Impact met fantasie of met waarheid? – Evangelie-Gemeente – De Pionier

Evangelie Gemeente De Pionier

Impact met fantasie of met waarheid?

Adrie Peereboom - zondag, 23 oktober 2022

Hadden we het vorige week over het zichtbare optreden van Jezus van Nazareth, want zo werd Hij destijds gezien. Zijn impact bleef niet beperkt tot de eerste eeuw van onze jaartelling. Het Romeinse Rijk bood de perfecte politieke en logistieke infrastructuur om het Evangelie van Jezus Christus binnen 3 eeuwen tot ver in West-Europa te brengen. Via Ierland en Engeland kwam het ook bij ons en wie heeft er niet gehoord van Willibrordus en Bonifatius? Wat maakte hun geloofsverkondiging zo invloedrijk dat lokale afgoden werden verdrongen? Daar zijn twee hoofdoorzaken voor: Jezus Christus zei, voordat Hij terugkeerde naar God in de hemel, dat Hij altijd bij zijn volgelingen zou zijn. Niet lichamelijk, maar door de Geest van God. Ten tweede zou diezelfde Heilige Geest de verkondiging van het Evangelie met kracht en wonderen ondersteunen. Waarom? Omdat wat in de Bijbel staat over Jezus Christus de waarheid is. Daar staat God achter en kun je op zijn woorden áán! Dat is geen fantasie of wishful thinking, dat zijn geen psychologische of demagogische trucjes. Wie hoort wat God ook nu tegen ons zegt?