Bestaat God niet? – Evangelie-Gemeente – De Pionier

Evangelie Gemeente De Pionier

Bestaat God niet?

Adrie Peereboom - zondag, 30 oktober 2022

Terecht, als God niet bestaat, is alles wat mensen aan God toeschrijven, ooit verzonnen. Dan zijn de Tien Geboden ook maar een keuze en wil iemand zich daar aan houden, zolang hij of zij anderen er maar niet mee lastig valt, oké! Toch zijn de consequenties van die gedachtegang heel beangstigend. Want stel dat een groep mensen vindt dat geloven in de God van de Bijbel onze samenleving afremt in zijn ontwikkeling, wat dan? Is dit een verzonnen voorbeeld? In de Tien Geboden staat bijvoorbeeld ook dat we niet mogen echtbreken. Dat we onze naaste moeten liefhebben en bovenal de Heer God. Niet alleen vereren mensen andere zogenaamde goden, ook diegenen die zorg en liefde nodig hebben, lijden steeds vaker ook door het gebrek daaraan. Het onverwachte en ongrijpbare van het geloof in Jezus Christus is de reactie van de Heer op ons geloof. God vergeeft onze vroegere afkeer van Hem en gaat ons leiden, dragen en zegenen. Want God bestaat, net als wij. Het kan niet anders! Maar dan moeten we niet doen alsof Hij niet bestaat. Dat is geen optie!