Gefundeerde hoop bestaat! – Evangelie-Gemeente – De Pionier

Evangelie Gemeente De Pionier

Gefundeerde hoop bestaat!

Adrie Peereboom - zondag, 13 november 2022

Het aantal mensen dat gebukt gaat onder een angstaanjagend gevoel van urgentie neemt heel snel toe. Misschien hoor jij daar ook wel bij. Stevenen we als mensheid af op een onleefbaar wordende wereld? Positieve berichten wisselen voortdurend af met nog somberder verwachtingen en tegenvallende ontwikkelingen. Kunnen wij überhaupt nog iets anders doen dan veel hogere dijken bouwen? Waar kun je moed uit putten, welk echt vooruitzicht geeft een mens gefundeerde hoop? Misschien dat antieke boek, de Bijbel? In het boek Habakuk staat: ‘Al zal de vijgenboom niet bloeien, al zal de wijnstok niets voortbrengen, al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen, al zal er geen koren op de akkers staan, al zal er geen schaap meer in de kooien zijn en geen rund meer binnen de omheining – toch zal ik juichen voor de Heer, jubelen voor de God die mij redt. God, de Heer, is mijn kracht.’ Jezus Christus zei dat Hij alle macht heeft ontvangen in de hemel en op aarde. Hij is de Enige die echt redden kan en redt wie naar Hem uitzien! Dat geeft toch hoop?