Hoezo vrij? – Evangelie-Gemeente – De Pionier

Evangelie Gemeente De Pionier

Hoezo vrij?

Adrie Peereboom - zondag, 20 november 2022

Kan iedereen zelf bepalen wat goed en wat fout is? En als je dat doet, dan wil je er toch ook naar handelen, toch? Misschien voel je nu enige nattigheid. Want als je dit dóór denkt dan doet iedereen uiteindelijk precies waar hij of zij zelf zin in heeft. Wat voor samenleving wordt dat? Maar voelt niet iedereen ergens aan of iets wel of niet kan? In principe hebben we allemaal een geweten, een diepe overtuiging van wat wel en niet goed is. Ons geweten is een gave van God en wordt gevoed door onderwijs dat gebaseerd is op de Tien Geboden. Zoek ze maar eens op. Iemand kan zich daar niets van aantrekken, het geweten sussen of zelfs het zwijgen opleggen. Zo’n persoon is uiteindelijk alleen zichzelf tot norm en erkent geen autoriteit boven zich. Dat geeft echte vrijheid, hoor je zeggen. Dan is de mens zijn eigen god en zijn bijvoorbeeld naastenliefde en zelfopoffering om zeep geholpen. Maar vrij? ‘Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen.