Dé Weldoener – Evangelie-Gemeente – De Pionier

Evangelie Gemeente De Pionier

Dé Weldoener

Adrie Peereboom - zondag, 19 februari 2023

Het is een eeuwenoud begrip: weldoener, iemand die om hem of haar moverende redenen een ander of een instelling belangeloos ondersteund. Is de Heer God een weldoener? Menigeen zal zijn schouder ophalen en zeggen: Misschien kan Hij het wel, maar Hij doet het niet. In het bijbelboek Jesaja staat (40:15): ‘In zijn ogen zijn de volken als een druppel in een emmer, als een stofje op een weegschaal; de eilanden weegt Hij als zandkorrels.’ Zo’n onoverzienbaar grote God, kunnen wij die narekenen? Hebben wij de wijsheid en het inzicht om Gods handelen te overzien? Als wij wat God doet, niet begrijpen, is het daarom laakbaar? Er staat geschreven dat het dwaze van God, wijzer is dan wij mensen. Dat dwaze van God is dat Hij ons vergeving van zonden aanreikt door het geloof in zijn Zoon Jezus Christus. Want Jezus onderging de doodstraf voor iedereen die in Hem gelooft. Iedereen, waar en wanneer ook ter wereld. Zou een goede God niet tot het uiterste gaan om zijn schepselen te bevrijden van hun zelf gekozen ondergang? Wie bedenkt dat?